Brinnovation
Idea thumbnail

Detektion av överhettning av köksspisar med plattermometrar

1
By: Ulf Wickström

    Abstract Ett stort antal bränder uppstår p.g.a. spisar glöms bort och mat t.ex. flottyrfett börjar brinna. ’Spisen är den värsta elapparaten visar brandstatistik’ (Vasabladet, 2018-11-26). Vanligtvis kan man detektera brand med rökvarnare eller temperaturgivare. Rökvarnare fungerar inte i en köksmiljö och vanliga små temperaturgivare reagerar i princip bara för lufttemperaturen i dess absoluta närhet. Ett alternativ som här föreslås är att använda plattermometrar. De reagerar i första hand för värmestrålning, inte bara för intilliggande lufttememperatur. De skulle kunna monteras i köksfläktar riktade ned mot spisens värmeplattor. Om något någonstans på spisen skulle bli för varmt, skulle en plattermometer värmas upp genom strålning. Vid en förutbestämd temperatur skulle den kunna utlösa ett larm och/eller stänga av spisen. Den kanske viktigaste fördelen med den föreslagna tekniken är att man kan få en varning redan innan en brand uppstår. En plattermometer kan göras mycket robust och den är billig i tillverkning. Plattermometrar används sedan många år över hela världen för att mäta temperatur i brandprovningsugnar. På senare tid har den också utvecklats för att mäta infallande strålning inom brandtekniken. Även tillämpningar vid låga temperturer provas. Således utvecklas metoder för att förutsäga halka vid klart väder med hjälp av temperturmätningar med plattermometrar. (Som kuriosa kan nämnas att en plattermometer användes vid olympiaden i Syd-Korea av längdskidlandslagets vallare och bidrog till framgångarna.) Möjligheter En plattermometer avger en spänning som är proportionell mot temperaturen precis som termoelement. Spänningen omvandlas till temperatur med enkel elektronik. Sedan kan man för en bestämd temperatur utlösa ett larm genom ljud och/eller ljussignaler, stänga av spisen, eller larma t.ex. hemtjänst och/eller brandförsvar. Man skulle också kunna utlösa en fast släckutrustning om temperaturen överstiger ett visst högre gränsvärde, som indikerar att brand uppstått. Utveckling För att kunna utvärdera möjligheterna med föreslaget måste praktiska försök göras. Sökande har varit i kontakt med RISE som stödjer förslaget och meddelar att de kan vara behjälpliga med utvecklingsarbetet. Se bilaga. Inledande kontakter har också tagits med Pentronic AB som i många år har tillverkat plattermometrar för brandtekniska ändamål för nationella och internationella kunder. De är intresserade av att delta i ett utvecklingsarbete. Slutkommentar Med den relativt enkla teknik som här föreslås ges möjlighet att få ett robust system för att detektera och varna för överhettning och brand på spisar. Ett alltför vanligt och växande problem inte minst p.g.a. att vi har en åldrande befolkning.

    +200 for your first feedback

    Feedback