STARTUP - 2021
Idea thumbnail

Plugger Communication

1
By: Sara Nader

  AFFÄRSIDE Plugger är en app som ska tillgodose elevers behov inom kunskapsutbyte från åk 6 till och med högskola/universitet. Under åren i skolan har jag analyserat omgivningen och mina skolkamrater och lagt märke till att det finns en hel del olika personlighetstyper bland oss.

  -Den utåtriktade och sociala

  • Den mer tillbakadragna som inte alltid vågar fråga efter hjälp
  • Den person som sitter inne på mycket kunskap men inte hittat sin rätta pluggpartner.

  Då är Plugger den rätta plattformen för dem. I appen kommer det även att finnas en flik som vi namngivit integration. Den syftar sig till de nyanlända som behöver hjälp med studierna och det svenska språket, kan ta hjälp och hjälpa andra studenter som talar samma språk.

  Varför våra kunder skulle välja att använda just våran plattform är för att det inte finns något liknande på marknaden idag. Appen är gratis för våra slutanvändare dvs eleverna, då det är tänkt att varje skola ska köpa årliga licenser i appen.

  Plugger mot utanförskap. Att ha en plattform där alla elever på skolan kan vistas antingen anonymt eller med profilbild och fullständiga namn är något som passar alla. Både den självsäkra och den osäkra blyga individen. Att få möjlighet att kommunicera med personer på skolan du kanske aldrig annars hade pratat med kan leda till att de slutar med att ni pluggar i skolans bibliotek. Plugger skapar en gemenskap.

  En investering i Plugger är en investering i Sveriges framtid. Denna affärsidé är inspirerad av agenda 2030, de globala målen gällande mål 4, god utbildning.

  PRODUKT Det appen Plugger erbjuder våra användare är ett nytt sätt att plugga och hjälpa varandra med studierna men även med de sociala bitarna. Forskning har ju faktiskt bevisat att lära ut sin kunskap till andra stärker dina egna kunskaper. Därför har vi i tankarna att skapa den förhoppningsvis världskända hashtagen #1Teaches2Learn. För de nyanlända är behovet och efterfrågan för en app som denna enorm eftersom det inte är så lätt att komma till ett främmande land och inte kunna språket. Om det då finns en plattform där de kan få hjälp med språket men samtidigt även med sina andra studier, vem skulle tacka nej till detta?, appen kommer självklart att språk anpassas. Appen är inspirerad av lancester systemet som användes förr pga lärarbristen. Vi har nu framtagit en modernare och utvecklad version av detta.

  För att sammanfatta så är Plugger en skolplattform där eleverna på varje unik skolan kommer ta del av en skolkod som tar de in i en plattform där det kan interagera med andra elever på skolan de annars kanske i te pratat med. Få elever/ studenter att byta kunskap med varandra. självklart kommer det finnas en typ av morot appen där eleverna dels när dem hjälper andra kommer få möjligheten att få hjälp själv men även " Plugger shop" Plugger shop kan ni se i app prototypen, där kan du handla och få förmåner med dina Plugger poäng som du samlat under tidens gång. Detta är även en intäkt för Plugger ( samarbetspartners,) ( Gym, bokhandel, cafe, pressbyrån, 7-eleven etc). Affärsmodellen är att sälja licenser till skolorna med en kostnad på 2-300 kronor per elev beroende på antal elever.

  Intresset hos kommuner och skolor är idag befintligt. Plugger är inte bara en app som kommer finnas i Sverige utan problemet med studiehjälpmedel samt ett utanförskap i skolmiljöerna finns i alla världens länder.

  Denna ide är väl genomtänkt och har nog ett svar på era flesta frågor det är bara att höra av sig.

  Nedan är en länk till app prototypen.

  https://www.figma.com/proto/gPCuLT7K20RbqqKzaSaIyn/Plugger?node-id=193%3A9317&viewport=570%2C415%2C0.5&scaling=scale-down

  +200 for your first feedback

  Feedback