Brinnovation
Idea thumbnail

Flamman & Lågan – Rädda. Varna. Larma. Släck. Utbildningsmaterial för landets skolbarn.

0

Utbildningsmaterial i olika format, (teater, film och bokform), som når skolbarn i hela landet för att i tidig ålder uppmärksammas på hur man kan förebygga brand och vad man ska göra om branden ändå bryter ut. Små barn är särskilt utsatta vid bränder. Samtidigt som barn och ungdomar är den grupp som ligger bakom en övervägande del av Sveriges anlagda bränder (MSB, Barn och eld). Kunskap om brand och utrymning pekas ut som en viktig faktor för att förbättra denna situation (Blom, 2018).

+200 for your first feedback

Feedback