Brinnovation
Idea thumbnail

Pulverlansen

0
By: Daniel Abrahamsson

  Pulverlansen är en släckutrustning som gör första person på plats mer handlingskraftig. Det är en handhållen, drygt 50cm lång lans som laddas med vanliga pulversläckare. Med minimala friktionsförluster erbjuds en kort tömningstid och med snabbkopplingar kan du snabbt ladda en ny pulverflaska och fortsätta pågående insats. Det behövs ingen vattentank, inga pumpar, slangar eller rökskydd och insatsen ske från en säker plats utanför byggnaden! Istället för att uppmana en person som befinner i byggnaden att invändigt närma sig branden så kan utrymning alltid prioriteras och släckförsöket ske från en säker plats utanför byggnaden. Munstycket på lansen hjälper dig att distribuera den begränsade mängd släckmedel du bär med dig för bästa möjliga effekt. Först genom att förhindra brandspridning, släcka flammor i röken och göra röken obrännbar. Därefter genom en bra kastlängd och täckbild i rummet hitta branden och dämpa den. Temperaturen i taket sänks upp mot 300 grader och fördröjer brandförloppet i normala fall runt 10 minuter. Det skapar värdefull tid att agera, särskilt viktigt när bostaden ligger långt från brandstationen men även för att korta ner den genomsnittliga insatstiden. Även på plats kan tiden från ankomst till första angrepp mot ett slutet brandrum kortas med flera minuter. Med obrännbar brandrök och lägre temperaturer skapas också en säkrare miljö både för drabbade och för rökdykarna, så att eventuell livräddning kan ske snabbare. I rapporten ”Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder” anges att vid dödsbränder omkommer personerna ofta i det rum där branden startar. Därför är det viktigt med insatser som dämpar brandens tillväxt i så tidigt skede som möjligt. Bränderna idag sprider sig fyra gånger snabbare än vad de gjorde för 50 år sedan. Brandröken tilltar fortare, innehåller mer oförbrända bränslen och är dessutom giftigare. Det tar bara tre, fyra minuter från antändning tills brandröken tvingar dig att utrymma! Får man ingen tidig varning med hjälp av brandvarnare så är det inte säkert att tiden är tillräcklig för att göra en egen invändig insats med sin handbrandsläckare. Det kan även innebära att personen ändå väljer att försöka släcka branden och kan då lätt överraskas av det snabba brandförloppet och bli kvar inne i byggnaden. Enligt studier inom projektet ”bränder i bostadsmiljö” anges att 5% av dödsfallen där egen utrymning inte lyckats beror på egna släckförsök. Med Pulverlansen hade dessa hjältemodiga haft ett alternativ som inte inneburit lika stora risker.

  +200 for your first feedback

  Feedback

  Some feedback might have been filtered due to the privacy settings in this hunt.

  Lars-Åke Andersson
   14 Mar 2019

   Förmodligen en bra grej. Men folk har ju redan svårt att hantera en helt vanlig handsläckare