Brinnovation

Bomull som inte brinner

1
By: Jimmy Lundström

  Miljövänligt obrännbart

  Beskrivning Genom en kemisk process med ett antal olika ämnen tillsammans med tyg gjort av cellulosa, till exempel bomull och hampa, har jag lyckats få tyget att bli ytterst svårantändligt. När tyget exponeras för hög temperatur fattar det inte eld utan förkolnar enbart, utan glödbrand. Den kemiska processens råvaror består av naturmaterial som inte belastastar naturen.

  Nyckelord

  Scenario: Klädbrand, möbelbrand, anlagd brand, brand framkallad av elektriskt överslag.

  Skyddsmetod: Förhindra antändning, begränsa brandtillväxt

  Plats: Inne i bostaden, utanför bostaden

  Idéhöjd

  Varje år sker ett stort antal bostadsbränder i Sverige. Många av dessa beror på den mänskliga faktorn, vilket innebär att dessa bränder kan vara svåra att förhindra helt. Människan kommer alltid att vara en riskfaktor, när det handlar om uppkomst till bostadsbränder. Man måste tillåta människans små misstag, och så långt det går försöka att reducera de brandrisker som kan finnas. Därför kan ett sätt till att minska antalet uppkomna bränder vara att rikta in sig på åtgärder som kan förhindra uppkomst av brand. En eventuell brand skall hindras från att få fäste eller sprida sig vidare i bostaden.

  Större delen av allt som finns i en bostad består av brännbart material, som ibland även är mycket lättantändligt. Det gör att en gnista eller stark värmekälla, enkelt kan få material att fatta eld. En eld som inom 6 minuter med lätthet snabbt växer och sprider sig vidare till andra delar av bostaden.

  Nästan hälften av alla bränder med dödlig utgång beror på rökning. Oftast sker detta genom att en cigarett har antänt kläder eller möbler av olika slag, exempelvis i soffa och/eller säng, där elden snabbt får fäste i tyg och stoppning.

  Det effektivaste sättet att förhindra att en brand uppstår är att stoppa brännbart material för att antändas.

  Målet för min innovation är att behandla tyg för att förhindra antändning och som inte belastar miljön – vår natur.

  Genomförbarhet

  Att denna innovation redan nu är en fungerande produkt finns dokumenterat på film. Givetvis krävs en fortsatt utveckling av innovationen för att anpassas till industriell användning och produktion.

  De ingredienser som ingår i den färdiga kemiska blandningen är miljövänlig. Givetvis behöver den kemiska processen certifieras av ett ackrediterat testinstitut för uppfyllande av olika nationella brandsäkerhetskrav.

  Tillverkning Den kemiska processen för att ta fram en liten volym av vätskan låter sig göras på laboratoriet. För att industriellt producera större volymer av vätskan till lägsta möjliga kostnad krävs en väl planerad produktionslina. Tillverkningsprocessen är att betrakta som kostnadseffektiv. För att uppnå efterfrågat brandskydd av behandlat tyg i samband med industriell produktion finns redan inom industrin väl etablerad kunskap till gagn för min produkt. Eftersom tid är pengar så medger min innovation en ytterst god kostnadseffektivitet. Den kemiska utrustning som behövs för framtagning av min produkt finns redan allmänt inom den kemiska processindustrin.

  Användningsområden

  Genom denna innovation är det möjligt att förhindra cellulosabaserade tygmateriel som bomullslakan, dukar, gardiner, tyget på soffor, klädsel i bilar med mera att antändas och därmed sprida brand.

  Utmaningar som innovationen kan bidra till att lösa Innovationen ligger väl i linje med flera av de utmaningar som Brinnovations samarbetspartners lyfter fram. Exempelvis Brandskyddbolagets utmaning om att det tidiga brandförloppet ofta är kopplat till bränder i lös inredning och att dess förmåga att motstå antändning är mycket viktigt i det förebyggande arbetet. Innovationen kan även kopplas till IF:s önskan om att tillverkare tar fram produkter, exempelvis möbeltyger, som inte är lättantändliga.

  Innovationen Genom en kemisk process med ett antal olika ämnen som tillsammans med tyg, baserat på cellulosa (till exempel bomull), har jag lyckats att få tyget att motstå antändning. Det beror på att den kemiska processen förändrar cellulosan i tyget, och därmed gör tyget efter min behandling svårantändligt. Det kemiskt behandlade tyget får också en mängd andra positiva egenskaper, vilka kan användas till andra ändamål, än att motstå eld. Brandtester Jag har testat hur det kemiskt behandlade tyget motstår brand. Genom att låta en låga från ett värmeljus ligga an på tyget uppkommer inte brand, och därmed så sprider sig inte den öppna lågan. Det enda som händer när lågan är i långvarig kontakt med tyget är att tyget förkolnar.

  Likaså gjorde jag en brandtest med en kraftig gaslåga på en likadan kemiskt behandlad tygbit, som användes i testet ovan. Jag fick samma resultat, tyget bara förkolnade utan att fatta eld eller uppkomst av glödbrand.

  Enklare uttryckt kan man säga att behandlat tyg inte antänds vid kontakt med öppen låga.

  Det har gjorts åtskilliga brandtester där många finns dokumenterade på film.

  Hållbarhet

  De råvaror som används till min kemiska process är till 100 % av Kemikalieinspektionen betraktade som miljövänliga, och finns redan naturligt förekommande i vår natur. Det gör att det kemiskt behandlade tyget passar mycket bra för användning i bostadsmiljöer.

  De råvaror som krävs till framställningsprocessen är även de kostnadseffektiva. Att behandla större mängder av tyg är inte nämnvärt komplicerat, då tillverkningen möjliggör att kunna ske i ett fåtal steg. Därför blir tillverkning av produkten kostnadseffektiv. Tillverkningsprocessen kräver inte heller stora energikostnader. Ett visst tillskott av värmeenergi under tillverkningsprocessen kan nyttjas för uppvärmning.

  Om en så billig produkt som denna kan förhindra en brand kan det spara mycket mänskligt lidande för både den drabbade och för anhöriga. Det kan också förhindra att stora ekonomiska värden förstörs i bränder.

  Idégivare

  I dagsläget har det tagits kontakter för att undersöka att inte några hinder föreligger för användning av aktuell tillverkningsprocess. Intresset för brandsäkra tyger är otvetydigt stort inom den globala affärsmarknaden. Intresset för att tillverka min produkt har redan nått mig. Dock har jag förstått marknadsvärdet av min intellektuella egendom med framtagen produkt. Detta har övertygat mig om att inte patentera innovationen, och därmed avslöja bakomliggande kemiska reaktioner. Jag har däremot för avsikt att medverka i produktionsledet för att säkerställa att produkten når affärsmarknaden till gagn för människa och miljö.

  Jag har redan förstått de betydande möjligheter som föreligger gällande min innovation, och som presenterats för mig avseende potentiella affärsområden. Därför vill jag om möjligt medverka till att produkten når marknaden efter det att alla nödvändiga tester utförts för att certifiera produkten på den globala affärsmarknaden.

  Genom Brandskyddsföreningens nätverk av affärskontakter hoppas jag få finansiellt stöd för certifiering av med min produkt behandlat tyg. Detta måste ske via ackrediterat testinstitut för brandsäkerhet – RISE alt. UL (Underwriters Laboratory).

  Produkten har utvecklats av mig själv efter min idé.

  Denna produktinnovation har jag förstått är unik, då den är helt miljövänlig och starkt efterfrågad av den industriella marknaden för tillverkning av tyg.

  +200 for your first feedback

  Feedback

  Some feedback might have been filtered due to the privacy settings in this hunt.

  Jimmy Lundström
   7 Apr 2019

   Jag vill meddela juryn om att denna kemiska reaktionen inte har ett tillsatt gram salt eller kalk. Det står mycket tydligt i den testdokumentation som RISE har skrivit varför bomullstyget inte brinner. Vill bara nämna detta. Jimmy

   Christina Olsson
    1 Apr 2019

    Ja då är vi vidare till nästa nivå. GRATTIS!! Kanske kan vi göra ett samarbete framöver med vår rökfilt. Vi behöver pressa priset på tyget, för att göra den så billig, att alla har råd att köpa den.