Idea thumbnail

ADDEL - Ytförlagda moduler för elförsörjning av laddstolpar vid trottoarkant.

0
By: Per Ranch

    ADDEL:s moduler eliminerar kostsamma och tidskrävande grävarbeten och minskar utsläppen av växthusgaser i byggskedet. Kundnyttan är lägre kostnader, enklare och snabbare genomförande samt minimal påverkan på det offentliga rummet.

    Modulerna erbjuder en rationell och storskalig implementering av laddinfrastruktur eftersom de även etablerar ett gemensamt gränssnitt för marknadens aktörer; ägare av gatumark, ägare av elnät, ägare av fastigheter samt leverantör och operatörer av laddlösningar.

    +200 for your first feedback

    Feedback