Water Challenge 2022
Water Challenge 2022

Water Challenge 2022

Do you prefer English? Have a look at the documents on the right hand side to find all the information needed. Whether you choose to participate in English or Swedish is up to you, all applications are treated equally in the competition.

Var med i Water Challenge 2022 och bidra till en hållbar hantering av vattenresurser och vattenförsörjning! Vi välkomnar alla idèer kopplat till vatten utmaningen att delta i Water Challenge så länge du tävlar med din egen idè och att omsättningen eller externt kapital inte överstiger 3 milj under tävlingsprocessen.

Water Challenge är tävlingen för dig som har en idé för hantering av vattenresurser och hållbar vattenförsörjning. Genom att delta i tävlingen ges möjligheten för startups och entreprenörer att få exponering, feedback, inspiration och tillgång till vårt professionella nätverk.

Tävlingen är finansierad och stöds av Microsoft Datacenter Community Development. Venture Cup arrangerar tävlingen tillsammans med regionala samarbetspartners i Gävleborg och Skåne; Gävle kommun, Gävle Innovation Hub, Sandvikens kommun, Sandbacka Science Park, Högskolan i Gävle, Movexum, Sandviken Vatten (Sandviken Energi AB), Gästrike Vatten, Invest Skåne, WIN Water och Innovation Skåne.

Image

Vatten är väsentligt för världens befolknings hälsa, säkerhet och välstånd. Samtidigt är färskvatten en begränsad resurs, och som ett resultat av den globala uppvärmningen förväntas vattentillgången bli ännu mer begränsad i stora områden runt om i världen. Vi står därför inför många utmaningar för hantering av vattenresurser och vattenförsörjning. Här är tävlingen som du kan delta i för att möta dessa utmaningar och komma med idéer för en hållbar hantering av vattenresurser och vattenförsörjning.

Tävlingen riktar sig till alla entreprenörer och startups som har en idé för hantering av vattenresurser och hållbar vattenförsörjning.

Hur tävlar jag?

För att vara med och tävla laddar du upp din idé här på plattformen. Du beskriver din idé med ett pitch deckmaximalt 13 sidor (obligatoriskt för att gå vidare i tävlingsprocessen). Du kan även komplettera med maximalt 1000 ord och/eller 4 minuters videopitch. Läs mer om pitch deck här how to pitch deck

Vad händer sen?

Efter deadline går en screeningjury igenom alla inlämnade idéer. De bästa idéerna nomineras och får träffa juryn. De nominerade teamen pitchar sin affärsidé framför juryn som utser vinnarna. Två team vinner 75 000 SEK vardera!

Efter inlämningen är du välkommen att fortsätta arbeta med affärsidén, försäljning och alla typer av investeringar. Venture Cup stödjer inte några idéer som inte följer svensk lagstiftning och vi förbehåller oss rätten att diskvalificera alla idéer som inte stöder den svenska lagen och föreskrifter.

Notera! Du kan välja vilka delar av din idé som är öppna för allmänheten och vilka delar du bara vill att juryn (som har undertecknat sekretessavtal) får se.

Start:Nov 22, 2022
End:Feb 14, 2023

Rewards

  75 000 SEK

  The jury will select one winner from Gävleborg Län, who will win 75 000 SEK!

  75 000 SEK

  The jury will select one winner from Skåne Län, who will win 75 000 SEK!

  10 000 SEK Sandviken Energi Award

  The jury will select one winner from Gävleborg Län, who will win 10 000 SEK!