SU Business Model Cup HT 2019
SU Business Model Cup HT 2019

SU Business Model Cup HT 2019

Do you prefer English? Have a look at the document on the right-hand side to find all the information needed. Whether you choose to participate in English or Swedish is up to you, all applications are treated equally in the competition.

SU Business Model Cup är en årlig tävling som genomförs av SU Innovation i samarbete med SU Inkubator, Stockholm Business School och Venture Cup.

Hållbarhetsområdet har blivit allt mer aktuellt och viktigt både i Sverige och i övriga världen. Vad som är hållbarhet skiljer sig åt mellan olika sektorer. I Sverige har vi en ny lag som innebär att alla företag med mer än 250 anställda eller en viss omsättning årligen måste redovisa sin hållbarhet kopplat till sin affärsmodell. Det innebär att det är av vikt för alla företag, både etablerade och nystartade, att tänka både ekonomiskt hållbart men även socialt och miljömässigt för att nå bästa möjliga utveckling och resursanvändning för alla.

1-5 deltagare per grupp. Tävlingen är öppen för alla studenter, forskare, doktorander samt anställda på Stockholms universitet.

Tävlat förut?

Inga problem! Du är välkommen att tävla med din/er idé igen, så länge ni inte har träffat juryn i tidigare SU Business Model Cup-tävlingar.

Anmälningstid:

Tävlingen öppnar den 10 september och stänger den 3 november 2019 kl. 23.59.

Vad ska lämnas in?

Bidraget ska omfatta en hållbar affärsmodell. I denna tävling är hållbarhet en central bedömningspunkt i den utvecklade affärsmodellen.

OBS: det du skriver/laddar upp i de tre första rutorna är synligt för alla deltagare (Title, Description och Idea image). Beskriv kort vad ert arbete går ut på. Din Business Model (bild) och Description Business Model (dokument) som du laddar upp kan endast läsas av juryn som har skrivit på sekretessavtal.

Affärsmodellen ska beskrivas utifrån Business Model Canvas av Osterwalder och Pigneur som den är beskriven i Business Model Generation: a handbook for visionaries; game changers; and Challengers (2010). Wiley.

De nio områden som beskriver en Business Model Canvas ska beaktas och beskrivas i detalj. Vid bedömningen av affärsmodellens nio områden fokuseras till 60% de värdeskapande komponenterna och till 40% de komponenter som behandlar effektivitet. Tävlingsbidraget får maximalt omfatta 5000 ord.

Bedömningskriterier

Bedömningspunkter är följande sex områden som omfattar den hållbara affärsmodellen:

 1. Analysen (bland annat en Pestle-analys och en SWOT) som leder fram till den föreslagna affärsmodellen.
 2. Bidragets koppling till hållbarhetsområdet.
 3. Beskrivningen av affärsmodellens nio komponenter.
 4. Bidragets kreativitet.
 5. Bidragets praktiska relevans och affärsnytta.
 6. Bidragets struktur och presentation.

Den affärsmodell som lämnas in som tävlingsbidrag kan antingen beskriva en helt ny affärsmodell alternativt beskriva en affärsmodell som renoverar en befintlig. Pris i respektive kategori är 10.000 kr i förstapris, 7.000 kr i andrapris och 3.000 kr i tredjepris.

Hur utses vinnare?

 1. Tävlingen startar den 10 september 2019.
 2. Bidragen lämnas in senast den 3 november 2019 kl. 23.59.
 3. Akademiskt nomineringsmöte den 4 november 2019.
 4. Nominerade bidrag underrättas den 4 november 2019.
 5. Feedback-tillfälle ges för nominerade bidrag den 7 november kl. 9.00-17.00
 6. Infoträff och pitchträning: 13 november 12.00-15.00
 7. Nominerade grupper skickar in en förkortad powerpoint-version till juryn. Deadline: 15 november 2019 kl. 12.00
 8. Nominerade bidrag pitchar inför en näringslivsjury den 20 november 2019 kl. 15.00-19.00.
 9. Vinnare diplomeras den 20 november 2019.

Behöver du stöd i processen?

Vi hjälper dig gärna att att göra ett utkast av din hållbara idé, boka tid med SU innovation:

Forskare: Innovation@su.se

Studenter: www.calendly.com/drivhuset

Frågor kring tävlingen kontakta följande:

För mer information om SU Business Model Cup kontakta Tony Apéria på tony.aperia@sbs.su.se

Vid problem med uppladdning av bidrag etc kontakta Tove Söderström, tove.soderstrom@venturecup.se.

Start:Sep 9, 2019
End:Nov 3, 2019

Rewards

  BÄSTA NYA AFFÄRSMODELL/ BEST NEW BUSINESS MODEL

  Förstapris 10 000 kr, andrapris 7 000 kr och tredjepris 3000 kr. First prize 10,000 SEK, second prize 7,000 SEK and third prize 3,000 SEK.

  BÄSTA RENOVERADE AFFÄRSMODELL / BEST RENOVATED BUSINESS MODEL

  Förstapris 10 000 kr, andrapris 7 000 kr och tredjepris 3000 kr. First prize 10,000 SEK, second prize 7,000 SEK and third prize 3,000 SEK.