Corona Cup
Corona Cup

Corona Cup

- IDEAS WORTH SHARING

For English, scroll down ....

Vi är många som på något sätt vill bidra till att bekämpa och kanske även förhindra att ett nytt utbrott liknande det vi ser runt Corona/Covid-19 inträffar. Här är den möjligheten! Corona Cup.

Venture Cup tillsammans med Almi Väst, Umeå Kommun, SEB, Chalmers Ventures, High Five, Delphi och WIN Guard har skapat en plattform för att samla ideér, förslag och initiativ som på olika sätt kan hjälpa människor, företag och samhället under rådande situation.

Vi öppnar därför upp för att ideér, stora som små, som kan hjälpa i stundande situation - nu ska få en plattform att frodas på. På den här plattformen samlas ideér och lösningar kring det utmaningar vi just nu står inför.

Har du en lösning på hur man kan:

 • hjälpa besöksnäringen
 • digitalisera mer
 • skapa vardagslösningar för att hindra spridning av virus och sjukdomar
 • hålla distansutbildningar
 • skapa nationella och globala lösningar för att motverka en liknande framtida kris
 • hjälpa nuvarande och framtida riskgrupper

Eller något helt annat? Genom att dela med dig av din idé så har du möjlighet att bli viktig del av lösningen och därmed göra skillnad för hela vårt samhälle!

Kanske är det din idé som blir framtidens lösning på liknande kriser! Var med i Corona Cup så ser vi till att din idé får den uppmärksamhet den behöver för att komma vidare till nästa steg och har möjlighet att bli verklighet.

Du beskriver din idé genom ca 500 ord, 60 sekunders videopitch och 1 bild eller en blandning av dessa.

Partners till Corona Cup: Almi Väst, Umeå Kommun, SEB, Delphi, High Five, WIN Guard och Chalmers Ventures.


- IDEAS WORTH SHARING

Many of us want to contribute in the work of fighting the corona virus and even prevent a similar outbreak as Covid-19. Do you want to make a difference? Put your idea out there! With Corona Cup you can share your brilliant idea with the world.

Venture Cup, together with Almi Väst, Umeå kommun, SEB, Chalmers Ventures, High Five, Delphi and WIN Guard have created this digital platform where ideas, suggestions and initiatives gather, who in one way or another can help people, businesses and the society during times like this.

Do you have a solution for how to:

 • help the hospitality industry
 • digitize a specific area
 • create everyday solutions to prevent the spread of viruses and diseases
 • hold distance education
 • create national and global solutions to counter a similar future crisis
 • assist current and future risk groups

Or something completely different? By sharing your idea you have the opportunity to become an important part of the solution and make a difference for our entire society!

Be a part of Corona Cup and share your idea and we will make sure that your idea get the attention it deserves for the opportunity to make it reality.

Describe your idea with ca 500 words, 60 sec pitch video, 1 picture or a mix of these mediums.

Partners to Corona Cup: Almi Väst, Umeå kommun, SEB, Chalmers Ventures, High Five, Delphi and WIN Guard