Brinnovation
Idea thumbnail

Effektivare rökdykning

2
By: Anders Johansson

    En värmekamera på ett skaft som är ca 2,5meter långt och som enkelt kan styras in bakom och under hinder. Sökningen blir säkrare och mycket effektivare i en kaosartad miljö. Kameran/ värmesensorn kan på ett enkels sätt framföras i ett grodperspektiv där det är mindre rök. Mycket lämplig redskap för person som är först på plats om man behöver inleda snabb avsökning.

    Med en utbyggd WiFi-teknik kan olika mätinstrument skapas. Avsökningen kan ligga på en öppen kanal och flera aktörer kan följa arbetet i realtid. Flera kan se sökningen, offer och brandman kan få nödvändig input i realtid. Ritningar kan möjligen laddas upp och ligga som ett gridnät att följa, för att sökning ska bli ännu effektivare.

    Annan utveckling finns där värmekamerans bild omvandlas till "gloria-effekter" runt oblekt och personer. Den tekniken tillsammans med WiFi och kameran på mitt skaft, där kameran och 3D glasögon kommunicerar. Samt att ytterligare aktörer kan delta på samma kanal.

    Barn kan ha en tendens att springa och gömma sig vid stor fara, svårt att tänka rationellt och springa ut. Att hitta dom under rökdykning så måste avsökning bli effektivare och gå fortare. Det kan hänga på sekunder.

    Tekniken att filma med kamera på skaft har helt unika fördelar. Utvecklingen kring WiFi skapades med avseende på drönare men har helt fantastiska möjligheter på mina olika skaftlösningar för serviceredskap.

    Dvs för olika typer av mätinstrument där det endast är mjukvaruskillnader i vad spelas in. Identifierat behov för besiktningar, tull och olika säkerhetsuppgifter.

    Kring rökdykning är det troligen grodperspektivet kanske det mest optimala ur söksynpunkt då det är mindre varmt där för värmekameran och att eventuella offer troligen ligger ner mot golvet. Samt att eftersökning av glödområden kan bli enklare då man når upp till kablage och rör i taket. Om det i sökområdet finns angränsande loft och liknande behöver man kanske inte klättra upp för avsökning, redskapet når upp. Man förlorar inte värdefull tid onödan och risker elimineras för brandmannen.

    +200 for your first feedback

    Feedback

    Some feedback might have been filtered due to the privacy settings in this hunt.

    Christina Olsson
      14 Mar 2019

      Jag tycker att Mikael hade en vettig kommentar. Det ingår ju mycket i brandmännens utrustning. Så din kamera måste intergreras på ett bra sätt med övrig utrustning, så att den inte utgör ett hinder.

      Mikael Andersen
        9 Mar 2019

        Bra nytänk! En tanke jag har är att det ofta är bra om utrustning går att använda på flera sätt. Om det skulle gå att sätta kameran direkt på hjälmen vid vissa situationer t.ex. men att sen utnyttja skaftet när den är bästa alternativet. Bara som ett exempel på flera hållare till samma kamera. Lycka till!