Brinnovation
Idea thumbnail

Alvira - Framtidens brandlarm med digital grannsamverkan

4

Vi vill att alla ska ha råd och möjlighet att skydda sina hem mot brand och inbrott, oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför startade vi Alvira, ett brand- och inbrottslarm som både är uppkopplat till de som bor i bostaden, men även sammankopplat med grannar för att bilda en digital grannsamverkan.

Vårt mål är att Alvira både ska ge bättre skydd och vara mer kostnadseffektivt än nuvarande alternativ på marknaden. Med hjälp av beprövad teknik, låga driftskostnader samt genom att använda den mest effektiva brottsförebyggande metoden (grannsamverkan) hoppas vi kunna nå vår noll-vision om omkomna i bränder i Sverige.

Vi vill att Alvira inom fem år ska vara en lika naturlig och självklar del av en bostad som en hemförsäkring.

+200 for your first feedback

Feedback

Some feedback might have been filtered due to the privacy settings in this hunt.

Johan Rautio
    3 Apr 2019

    Riktigt bra ide, vi kanske skulle slå ihop oss och samarbeta? Tycker vi har ett liknande tänk i mycket.