Brinnovation
Idea thumbnail

Bedfirefighter

1

Sedan 2011 har det funnits krav på att cigaretter ska självslockna. Trots det har åtskilliga tester visat att kravet inte uppfylls. Självslocknande cigaretter slocknar helt enkelt inte av sig självt. Bedfirefighter är en lösning på problemet. Varje år skadas och dör människor på grund av bränder orsakade av cigaretter. Bedfirefighter är ett munstycke som man trär runt cigaretten. Munstycket av tunn metall gör att glöden från en cigarett inte kommer i direktkontakt med brännbart material. Bedfirefighter reducerar risken för bränder orsakade av cigaretter och kommer kunna rädda liv och egendom.

+200 for your first feedback

Feedback