Brinnovation
Idea thumbnail

Pyra - Portabel brandvägg

2

Vid 50% av släckningsarbeten i fristående byggnader behövs i någon grad brandspridning motverkas till intilliggande egendom. Spridningen sker främst genom värmestrålning. För att skydda mot detta använder räddningstjänsten idag resurskrävande och miljöfarliga metoder, så som ridårör, dimspikar, skum, eller att kortvarigt väta fasader med vatten. Utöver att detta avleder personal och riskerar skador på egendom innebär det främst två problem;

  1. Använding av PFAS skum orsakar skada på miljö, lokalboende och brandmäns hälsa.
  2. Det finns inte alltid tillräcklig utrustning och vatten lokalt, vilket ofta är fallet på avlägsen ort.

Vår lösning är en portabel brandvägg i form av ett upphissningsbart draperi som avskärmar bakomliggande egendom från värmestrålning. Det har därmed ingen miljöpåverkan, inget behov av vatten och minimalt behov av personal. Det aluminium- och silicabaserade draperiet stoppar 96% av strålningen och kan motstå temperaturer upp mot 1200 grader. Det monteras av 1-2 personer på 3-5 minuter och är därmed ett snabbt och varaktigt skydd som även kan användas av framskjutna fordon på avlägsen ort.

+200 for your first feedback

Feedback

Some feedback might have been filtered due to the privacy settings in this hunt.

Lars-Åke Andersson
    14 Mar 2019

    Jag anser att idén kanske är intressant med har inget med verkligheten att göra. Vid ett brandtillfälle måste Räddningstjänsten göra många olika överväganden som gör att det förmodligen helt omöjligt att ta beslut var man skall montera en brandvägg.