Rymdpriset 2020
Rymdpriset 2020

Rymdpriset 2020

Prefer English? Scroll down a bit more to find all the information you need there.

Rymdpriset 2020 består av 10 000 kr och 10 timmar kvalificerad affärsrådgivning från inkubatorerna i ESA BIC Sweden ( Arctic Business, Innovatum Startup och Uppsala Innovation Centre och kommer att delas ut till bästa rymdidé under Venture Cups Sverigefinal i höst.

Rymdpriset delas ut till bästa rymdidé för att uppmärksamma ESA BIC Sweden - den Svenska Rymdinkubatorn.

ESA BIC Sweden söker startup idéer med rymdkoppling - dvs idéer som använder rymddata (GPS/Satellitnavigering, Bilddata, Satellitkommunikation) och/eller teknik från rymden (Hårdvara, Mjukvara, Kunskapsprocesser, Immateriella tillgångar/Patent). Det kan även vara idéer som tillför nya lösningar för användning i Rymden.

Har din startupidé rymdkoppling delta i kampen om att vinna ”Rymdpriset 2020”! Sök också in till ESA BIC Sweden, nästa antagningsomgång stänger den 5 oktober.

Antagna startups erbjuds plats i den Svenska Rymdinkubatorn i upp till 24 månader och ett utvecklingsbidrag på 50 000 Euro (ca 500 000 kr). Mer info på www.esa-bic.se

The Space Prize 2020 consists of 10,000 SEK and 10 hours of qualified business advice from the incubators in ESA BIC Sweden (Arctic Business, Innovatum Startup, and Uppsala Innovation Center and will be awarded to the best space idea during the Venture Cups National Finals this autumn.

The space prize is awarded to the best space idea to draw attention to ESA BIC Sweden - the Swedish Space Incubator. ESA BIC Sweden is looking for startup ideas with space connection - Ideas that use space data (GPS / Satellite navigation, Image data, Satellite communication) or technology from space (Hardware, Software, Knowledge processes, Intangible assets or Patents). It can also be ideas that add new solutions for use in Space.

Does your startup have a connection to space? Participate in the battle to win the "Space Prize 2020"! Also, apply to ESA BIC Sweden, the next admission round closes on October 5th.

Admitted startups are offered incubation in the Swedish Space Incubator for up to 24 months and a development grant of 50,000 Euros (approx. SEK 500,000). More info at www.esa-bic.se

Start:Aug 26, 2020
End:Sep 14, 2020

Rewards

    Rymdpriset 2020

    10 000 kr och 10 timmar kvalificerad affärsrådgivning